NOTA SEMESTER

NOTA PISMP (Klik Disini)

PRAPISMP SEM 1

 • EDU
 • PSV
 • PSV


PRAPISMP SEM 2


PRAPISMP SEM 3

 • EDU
 • PSV
 • PSV

PISMP SEM 1

 • PBS
 • EDU
 • PSV3101
 • PSV3102

PISMP SEM 2

 • PBS
 • EDU
 • PSV3103
 • PSV3104

PISMP SEM 3

 • PBS
 • EDU
 • PSV3105
 • PSV3106

TUGASAN:
BIDANG MENGGAMBAR
BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

POWER POINT:
BIDANG MENGGAMBAR (Klik Disini)
BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (Klik Disini) (Corak Terancang) & (Corak Tidak Terancang)


PISMP SEM 4

 • PBS
 • EDU
 • PSV3107
 • PSV3108
TUGASAN:
BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (MODEL RUMAH BANGLO G4.8) &  PROSES
BIDANG KRAF TRADISIONAL (WAU G4.8) & PROSES


POWER POINT:
BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (Klik Disini)
BIDANG MENGENAL KRAF TRADISIONAL (Klik Disini)

PISMP SEM 5

 • PRAKTIKUM FASA 1
 • PJM 3112
ISL 1
ISL 2 (Presentation)
 1. KOAM
 2. KABADDI
 3. HOKI
 4. ORGANISASI DALAM SUKAN
 5. BAM
 6. FIFA
 7. MABA
 8. MAJLIS OLIMPIK MALAYSIA
 9. MAVA
 10. MSSM 
 • PSV3109
NOTA RINGKAS MULTIMEDIA OLEH PENSYARAH (KLIK DISINI)
NAMA TOOLS ADOBE PHOTOSHOP (KLIK DISINI)
TAJUK 1
TAJUK 2
TAJUK 3
TAJUK 4
 • PSV3110
TEORI APRESIASI EDMUND BURKE FELDMAN (Klik Disini)
SENI ORIENTAL
SENI BARAT
SENI SEBELUM DAN SELEPAS MERDEKA


PISMP SEM 6

 1. PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
- TOPIK 1 Pengukuran, Pengujian dan Penilaian (Klik Disini)
- TOPIK 2 Taksonomi Bloom Dan Domain (Klik Disini)
- TOPIK 3 Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) (Klik Disini untuk PDF)
- TOPIK 4 Pembinaan Ujian (Klik Disini)
- TOPIK 5 Jenis Penilaian Bahasa (Klik Disini)
- TOPIK 6 Kaedah Penilaian Bahasa (Klik Disini)
- TOPIK 7 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran (Klik Disini)
- TOPIK 8 Kaedah Penilaian Bahasa (Klik Disini)
- TOPIK 9 Penilaian Kemahiran Bahasa (Klik Disini)
- TOPIK 10 Penilaian Aktiviti Bahasa (Klik Disini)
- TOPIK 11 Penilaian Pengalaman Pembelajaran (Klik Disini)
- TOPIK 12 Penilaian Bahasa Berasaskan Projek (Klik Disini)
- TOPIK 13 Penilaian Berasaskan Sekolah (Klik Disini)
- TOPIK 14 Penilaian Berasaskan Sekolah (Klik Disini)
- TOPIK 15 Penilaian Pengalaman Pembelajaran (Klik Disini)

 • PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah
 • PSV 3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Potret Diri / Arkitektur)


PISMP SEM 7

 • PRAKTIKUM FASA 3
 1. RPH PSV MINGGU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 2. RPH BM MINGGU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • EDU 3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
 1. Teori-teori Kaunseling (Klik Disini)
 2. Teori Kaunseling dan Psikoterapi (PDF)
 3. RIASEC Test (PDF)
 4. Nota Padat Kaunseling (Klik Disini) 
 5. Nota 1, 2
 • PSV 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 
 1. Proposal ' Meningkatkan kemahiran lipatan dan guntingan dalam kalangan murid tahun 5 dengan menggunakan kaedah berasaskan projek'PISMP SEM 8

 1. Lawatan Ke Pulau Redang
 2. Pameran Aquartic dan Bengkel Seni 2013
  1. Peta Minda Persamaan Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996 (Klik Disini)
  2. Perbezaan Akta Pendidikan 1961 dan Akta Pendidikan 1996 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
  3. Bacaan Lanjutan Perbezaan Akta Pendidikan (Klik Disini)
  4. Baca Blog (Klik Disini)
Animasi (Power Point)
Teori Pelukis Moden Malaysia (Dokumen/Slide)
Pandangan dan Sumbangan Tokoh Terhadap Seni (Klik Disini)
Bahasa Visual (Klik Disini)


Nota Grafik
Sukatan Pendidikan Seni Visual 4 Bidang (Klik Disini)
Konsep Pendidikan Seni Visual (Klik Disini)
Konsep Seni visual (Klik Disini)
Konsep Seni (Klik Disini)
Matlamat PSV (Klik Disini)
Objektif Pendidikan Seni Visual KBSR (Klik Disini)
Organisasi Kurikulum (Klik Disini)
Pendedahan Kepada Pengetahuan dan Kemahiran Asas Seni Visual (Klik Disini)
Banding Beza Hurain Sukatan Tahap 1 dan Tahap 2 (Klik Disini)
Karya Poster Jubli Emas (ICT-Adobe Photoshop) (Klik Disini)
Print Skrin Karya Jubli Emas (Klik Disini)
Kajian Muka Taip (Klik Disini)
RPH Corak Positif dan Negatif (Klik Disini)


Borang Kolaborasi (Klik Disini)
NOTA HBAE 1103 (KLIK DISINI)


PETA MINDA
Pengetahuan Asas Seni (Klik Disini)

PELAJAR PISMP SEM 5,6,7 (BUKU PANDUAN PRAKTIKUM) (Klik Disini)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

About Me

My photo
GEORGETOWN, PENANG, Malaysia

Gandhi Says...

Profile Views Seconds

Followers

Song for blog